mum projektbyggarna kvalitetspolicyFöretaget har kvalitetssystem motsvarande SS-EN ISO 9001:2000

 

”Vi skall hjälpa företag och organisationer att genomföra byggprojekt utifrån största möjliga
kvalitetsmässiga, ekonomiska, strategiska och tidsmässiga kund- och användarnytta.”

 

Genom att överträffa våra kunders förväntningar och ständigt förbättra våra arbetsmetoder
ska vi förvalta det förtroende som våra kunder gett oss. Det innebär också att vi väljer
underleverantörer inte bara utifrån ekonomisk- och kvalitetsmässig hänsyn, utan också
med ett etiskt-, moraliskt- och miljömässigt perspektiv.