mum projektbyggarna skall hjälpa företag och organisationer att genomföra byggprojekt utifrån största möjliga strategiska, ekonomiska och tidsmässiga kundnytta.

mum är ett ungt företag med mycket lång erfarenhet av byggbranschen. Företaget startades 1998, och har från start vuxit från 3 anställda till ett tiotal idag. Grundarna och medarbetarna har gedigen utbildning och erfarenhet från många delar av byggbranschen. Vi genomför och projektleder byggprojekt med ett enda rättesnöre: att välja det system eller teknik som bäst gynnar våra och våra kunders behov. Därför fastnar vi inte i mallar. Därför erbjuder vi aldrig våra kunder några färdiga lösningar. Vi behöver helt enkelt inte det, eftersom vi behärskar så många metoder. Från Construction Management till Totalentrepenad. Vi vill arbeta nära kunden. Vi vill ta så många beslut tillsammans med kunden som möjligt. Vi vill göra kunden delaktig i projektet.

.