Inget byggprojekt är det andra likt. Därför är det helt galet att bara erbjuda ett sätt att lösa en kunds problem.

Och nästan lika galet är det att dela in byggen i olika typer eller fack. Men vi gör det ändå här – med två väldigt olika tekniker. Dels för att visa på ytterligheterna men också för att förtydliga två av de vanligaste metoderna i branschen.

 

Construction Management
En modern form av byggprojektledning. Projektledare och kund bildar en CM-grupp där besluten tas allt eftersom projektet fortskrider. Beslut om och val av underleverantör till exempelvis fasader tas när grunden är klar. Och beslut om belysning eller el tas senare i bygget. På det sättet kan man hela tiden vara flexibel, leta efter de leverantörer som har den bästa kapaciteten och också följa med förändringar i byggprojektet. Det är dock svårare att få en fast uppfattning om till exempel kostnader när man jobbar med CM (metoden fordrar en mer omfattande kostnadsstyrning). Erfarenheten visar dock att det i regel blir billigare. Dessutom går det fortare.

 

Totalentreprenad
Ett traditionellt sätt att genomföra ett byggprojekt. Här tas de flesta beslut i början av projektet. Återstående beslut överlämnas till totalentreprenören själv. Självklart ger detta kunden en stor trygghet beträffande tid och kostnad. De vet exakt vilka underleverantörer och entreprenörer som skall utföra arbetet. De vet exakt vad det ska kosta. Däremot är det svårt att vara flexibel under byggets gång. Det är svårt för kunden att förändra projektet, hitta alternativa lösningar som kanske gör bygget billigare. Men det ger – som sagt – trygghet. Och för många kunder och projekt passar denna metod.

Detta är bara två metoder. I verkligheten finns många fler: Delad Entreprenad, Strategisk Construction Management, Cooperative Construction Management osv. Och tittar man lite närmare på varje projekt ser man, som sagt, att inget är det andra likt.

Därför är det lika viktigt att vi kan vara flexibla, som att vi har rätt kompetens.