Vi hjälper Statens Fastighetsverk med att iordningställa det ca 4 500 kvm stora bergrummet på Skeppsholmen i Stockholm inför Östasiatiska museets utställning ”Earth, King, Jade”, där delar av den världsberömda terrakottaarmén från Kina kommer visas upp. Uppdraget omfattar projekt- och projekteringsledning och genomförs under tiden våren 2009 till hösten 2010.