På uppdrag av Alecta och i samarbete med Newsec AB uppför Mum Projektbyggarna ett handelsområde
– Flygfältets handelsområde, Flygfyren 2, Norrtälje.

Totalt uppförs 13-14  st butiker för volymhandel i en samlad länga.

Handelsområdet beräknas vara klart i maj och invigning sker 14 juni 2012.

Under hösten 2012 påbörjas ombyggnad och utbyggnad av ICA Flygfyren.

 

Två veckor efter invigningen är butiksinnehavarna mer än nöjda.
Läs hela artikeln, Norrtelje Tidning 2012-06-29, pdf