”En Korsal i världsklass” var Statens Fastighetsverk och Kungliga Operans genensamma mål med att bygga en ny Korsalen i det över 100 år gamla operahuset vid strömmen. Byggnaden är ett statligt byggnadsminne sedan år 1935. Korsalen är tvungen att uppfylla enorma krav på ventilation, befuktning och akustik för att kunna tillfredsställa behoven från körer och orkestrar, små som stora. Korsalen består bla av gradänger där kören kommer att stå på och väggarna är klädda med en akustik panel som kan varieras beroende vilken typ av akustik som vill uppnås. På uppdrag av SFV har mum projektbyggarna ansvarat som projektledare sedan hösten år 2008. Produktionen pågick från november år 2008 till juni år 2009 och sammanlagt har runt 48 miljoner kronor omsatts.