Hyresgästanpassning av kontorslokaler om 3200 m², restaurering av rekreationsavdelning om 600 m², renovering av representations- och konferens-utrymmen om 350 m² samt förbättring av bl.a. ventilation för framtida luftbehov. Mum projektbyggarna ansvarar för projekt- och produktionsledning.Projektet genomföres under tiden januari 2008 till november 2008.