För Statens fastighetsverk genomför vi projektledning av Östra- och Västra boställshusen på Skeppsholmen som byggs om till restaurang-, konferens- och hotellverksamhet. Ombyggnaden omfattar ca 5600 kvm BTA med 73 st hotellrum. Byggnaderna uppfördes 1699-1702 efter ritningar av arkitekt Nicodemus Tessin d.y. på uppdrag av Karl XII för inkvartering av kungens drabanter.

Byggnaderna är idag Sveriges äldsta bevarade militära kaserner och blev statligt byggnadsminne 1935.