På uppdrag av Statens Fastighetsverk ansvarar vi för projekt- och projekteringsledningen vid renovering och hyresgästanpassning av Östra Uthuslängan på Skeppsholmen i Stockholm. Byggnaden uppfördes runt 1874 och har fram till idag använts framför allt för förråds- och garageutrymmen. Till och med hösten 2010 kommer vi arbeta med att förvandla den 335 kvm stora byggnaden till en toppmodern musikstudio.