Projektet utgörs av påbyggnad av nytt P-däck vid Kungens Kurva Stockholm med tillhörande infrastruktur, installationer och nytt hisschakt med tillhörande skärmtak till huvudentrén. I projektet ingår ny och ändrad vägramp mellan våningsplanen. mum projektbyggarna ansvarar för projekt-, projekteringsledning, byggledning, upphandling och ekonomistyrning.
Projektet påbörjades våren -09 med projektering och produktionen avslutas juni -10.