Statens Fastighetsverk har gett oss i uppdrag att projekt- och projekteringsleda en upprustning och teknisk renovering av Skeppsholmskyrkan på Skeppsholmen i Stockholm. Kyrkan avsakraliserades år 2002 och används nu för kulturella evenemang. Arbetet påbörjas i maj 2009.